Žūrijas ziņojums

STARPTAUTISKS METU KONKURSS “RĪGAS FILHARMONIJA” ID. NR. RDĪD 2023/5 Konkursa I kārtas norises laiks no 2023. gada 18. janvāra līdz 10. maijam ŽŪRIJAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS RĪGA2023 Starptautiskais metu konkurss “Rīgas filharmonija”, turpmāk tekstā – Konkurss – ir atklāts un tiek organizēts divās kārtās. 1. Konkursa mērķis ir iegūt iegūt augstvērtīgu, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, ilgtspējīgu, […]

Informācija par objekta apskati 20.03.2023

Informējam, ka metu konkursa “Rīgas filharmonija” (id. Nr. RDĪD 2023/5) ietvaros ieinteresētajiem konkursa dalībniekiem tiks nodrošināta ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, papildus apskate 20.03.2023. plkst.10:00. Ieinteresētais konkursa dalībnieks var pieteikties konkursa objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: RF@metukonkurss.lv

Papildus objekta apskate 03.03.2023

Informējam, ka metu konkursa “Rīgas filharmonija” (id. Nr. RDĪD 2023/5) ietvaros ieinteresētajiem konkursa dalībniekiem tiks nodrošināta ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, papildus apskate 03.03.2023. plkst.15:00. Ieinteresētais konkursa dalībnieks var pieteikties konkursa objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: RF@metukonkurss.lv

Scroll to top