Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Rīgas filharmonijas metu konkursa ietvaros.
Scroll to top